Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

26 februari 2013

Puppor i burkar
Vi hade jobb att med laver efter nåra vekor blev lavrena
till puppor. Jag tykte var roligt att jobba med larver och puppor och sen blev dom fijärilar.
Inga kommentarer: