Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

26 april 2014

Keramiker på besök

När vi hade arbetat med grafik fick vi träffa en keramiker. En keramiker arbetar med lera. Vi fick i uppgift att göra ett troll! Men hur ser ett troll ut egentligen? Och i vilken miljö befinner det sig i?

 

Det var inget fel på barnens kreativitet och fantasi!

Här byggs miljöer upp. Kanske finns det en liten bäck där trollet är. Kanske finns det träd och svampar?
Här syns en bäck tydligt.Säg hej till ett av klassens troll!


Inga kommentarer: