Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

09 september 2014

Vad är en mobil?

Tror du att en mobil är en telefon? En mobil är ett konstverk som rör sig! (Det är en telefon också, förstås.) När vi gjorde våra mobiler fick vi träna mycket på att hitta jämvikt och balanspunkter.
Inga kommentarer: