Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

09 oktober 2014

Väger det jämnt?

 
Ur kursplanen i naturorienterande ämnen: "Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse." Här tränar vi på att känna jämvikt och sedan ska vi träna på att samtala om vad vi upplevt.

Inga kommentarer: