Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

18 april 2016

Abdirisaq

Natiinonella prov de käns att de är svot
De är bara att vi har natinonella prov  
Vi lär oss mycket 
De är bara att vi lär oss 
Jag tycker att de är bara att vi lär oss att vi räknar  matte vi gör tekupgifter de är roligt
De är roligt att göra nationella provInga kommentarer: