Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

16 mars 2012

Om celler

Alt som lever har celer. Fösta celen va under i vatnet. man kan inte se på celerna. Celerna deladesej Och blev til fiskar. några hade ben Och några hade inga ben.

Dima

Inga kommentarer: