Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

16 mars 2012

Tiden går

Vi har jobbat med klockan vi har lärt oss klockan.
Vi kan klocka i klass rumet katarina har lärt oss de.

Vi va ute på skol gårde vi tog kort på klockorna vi gjorde klockor av kottar och grengar.

ebba phelicia
                                                                                                                                 

Inga kommentarer: