Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

25 augusti 2014

Balans

I kursplanen står det att barnen ska kunna: "...samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse." Här har vi börjat arbeta med jämvikt. Vi försöker balansera olika saker och hitta balanspunkten och jämvikten.


Inga kommentarer: