Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

20 augusti 2014

Bilar är hårda

Ur kursplanen: "Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken."

 
Här visar Kani och hennes kompis ett utmärkt exempel på hur ett säkert beteende vid övergångsstället som ligger vid skolan minskar riskerna för en trafikolycka.

Inga kommentarer: