Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

19 september 2016

Nu kan vi dela tal!

Sjung med i vår trallvänliga sång!
Lyckas du dela upp alla tal ända upp till 10??

Inga kommentarer: