Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

06 oktober 2016

Fröken funderar.....Undrar om det finns någon lärobok för årskurs 1 som innehåller ordet "rumpa" (barnen har stavat det som "ropa", men läste ordet rumpa). Dessutom med en tydlig illustration! Att arbeta utan färdiga läroböcker har sina fördelar! Texterna blir så elevnära som de kan bli!

En räv och en typisk rumpa! 

Ur kursplanen i svenska: "Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter..../"

Inga kommentarer: