Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

27 oktober 2016

Vecka 42


 

Hej!

 

Barnens läslov närmar sig. De är lediga från skolan hela vecka 44. Vårt skolbibliotek är öppet under hela veckan och kommer att ha en del aktiviteter. Jag skickar med en lapp om vad som kommer att hända på biblioteket under veckan. Alla är välkomna dit.

Barnen får också med sig några böcker hem som de kan läsa på lovet.

Fredagen den 28 oktober är Emmanuels sista dag hos oss. Han flyttar och börjar i en annan skola. Vi önskar honom lycka till!

Tisdagen den 8 november har lärarna fortbildningsdag och barnen är lediga från skolan.
Era barn arbetar flitigt med att lära sig läsa. De skriver mycket på datorer och lärplattor, och det gör att det går fort för dem att lära sig bokstävernas ljud. Vi arbetar oftast med en speciell bokstav varje vecka, men ibland hinner vi inte riktigt med det utan det tar lite längre tid.

Vi arbetar med att förstå addition och likhetstecken, och jag hoppas att vi snart kan starta med subtraktion.

Barnen arbetar med årstider och med att lära sig om olika djur i NO, och med barns rättigheter och skyldigheter i SO.
Du kommer att få kallelse till utvecklingssamtal inom den närmaste veckan. Det är MYCKET viktigt att du som har tolk meddelar oss om du inte kan komma. Varje gång en tolk kommer hit kostar det pengar för skolan, även om samtalet inte blir av.

 Hälsningar Katarina

Inga kommentarer: