Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

12 januari 2014

Att läsa är livsviktigt

Hur kan det vara livsviktigt att läsa? Vänd på frågan och fundera på vad som händer om vi inte kan läsa. Får vi någon utbildning då? Kan vi söka arbete? Kan vi ta körkort? Resa? Går det att tänka kritiskt och vara en demokratisk medborgare med ett öppet sinne utan att kunna läsa? Ett läsande klassrum är ett nyfiket klassrum!
Att läsa tillsammans kan skapa gemenskap, samhörighet och mycket spännande diskussioner om texten.


Här tränar vi på att cirkelläsa. Vi sitter i två cirklar, en inre och en yttre med ansiktena vända mot varandra. Alla har en berättelse i handen som man själv skrivit. Man läser sin berättelse för kompisen som sitter  mitt emot, sedan lyssnar man på när kompisen läser sin berättelse. Slutligen flyttar den inre cirkeln ett steg medsols, så man får en ny kompis att läsa för. Efter en idé av Erika Löfgren.

Inga kommentarer: