Välkommen till datorklassen som lär sig läsa genom att skriva på dator och lärplatta.

09 januari 2014

Lärandedetektiver

Varje morgon håller barnen i en samling. På samlingen är det två barn som är s.k. "lärandedetektiver". Deras uppgift är att observera sina klasskompisar och se hur de klarar av att hjälpa varandra att lära sig. Klassen har hittills fått prova att observera klasskamraternas förmåga att koncentrera sig på sin uppgift och deras förmåga att vara tysta när andra har ordet.

 
Leo och en klasskompis är lärandedetektiver under samlingen.

Det är spännande att lyssna på vad lärandedetektiverna har att säga. De upptäcker vad som krävs för att kunna koncentrera sig på sin uppgift, t.ex. att vara på rätt plats och inte till exempel krypa på golvet. De upptäcker att det är bra att titta på den som pratar för att kunna lyssna bra. Deras upptäckter diskuterar vi tillsammans. Det här är ett sätt för barnen att lära sig om sitt eget lärande och de är fantastiskt intressant att höra deras kloka tankar.

Inga kommentarer: